Prodej spojovacích materiálů a stavební chemie

Aplikace nivelační stěrky Planolit 315

Aplikace nivelační stěrky Planolit 315

Realizace Martin Gregor

Vyrovnání podlahy před pokládkou podlahových krytin.

Penetrace stávajícího podkladu penetrací Primer G - sjednocení nasákavosti, nakotvení volných prachových zrn. Po vyschnutí vylití nivelační stěrky Planolit 315 - dobrý rozliv, rychlé vyzrávání, vysoká pevnost - vhodné i pro kolečkové židle, v jedné vrtvě vyrovná až 15mm. Prozvdušnění vrstvy pomocí nivelačního válečku.

Realizace Gregor Koupelny