Prodej spojovacích materiálů a stavební chemie

Kašna Karlovo náměstí Třebíč

Kašna Karlovo náměstí Třebíč

V létě roku 2022 jsme firmě SOBOS CZ dodávavali materiál na pokládku dlažbních kostek v prostoru nového vodního prvku na Karlově náměstí v Třebíči.

V červenci a srpnu 2022 jsme se podíleli, jako dodavatel stavební chemie MAPEI, na výstavbě nového vodního prvku na Karlově náměstí v Třebíčí - moderní kašny.

Materiál jsme dodávali třebíčské firmě SOBOS CZ.

Pro sjednocení savosti podkladu a pro lepší přídržnost hydroizolační stěrky Mapelasic byla použita penetrace Primer 3296.

Po vyschnutí byly naneseny dvě vrstvy dvousložkové hydroizolační stěrky Mapelastic s vloženou alkalicky odolnou síťovinou Vertex.

Následně byla pro pokládku žulových kostek míchána ložná malta Mapestone TBF60 s příměsí Planicretu a vody. Na základě receptury navržené technickou podporou MAPEI ČR s ohledem na aktuální podmínky při realizaci.

Ihned po položení kostek do ložné malty pracovníci takto připravenou plochu spárovali zálivkou Mapestone PFS2 a za mokra došlo k dočištění.

Pružné diletační spáry byly ošetřeny Primerem FD a zatmeleny Mapesil LM.

Po celou dobu realizace byl pracovníkům k dispozici technický servis ze strany MAPEI, který v první fázi pokládky provedl zaškolení na místě samém.